ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН У 2017. ГОДИНИ

11. фебруар 2017.

 
Градска општина Земун је 10. фебруара 2017. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења, спортских програма и програма из области културе из буџета Градске општине Земун за 2017. годину, на основу одлука Скупштине градске општине Земун:
1. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 43/2014),
2. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 43/2014),
3. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката у области културе из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 43/2014).
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 12. фебруара 2017. године.
 
Конкурсну документацију и обрасце можете преузети са интернет странице ГО Земун www.zemun.rs/konkursi
 
Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-577.