Јавна набавка услуга у отвореном поступку

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуге извршавања решења комуналне инспекције ГО Земун, оквирни споразум

 

Претходно обавештење