Јавна набавка услуга у отвореном поступку

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуге штампања, израда промотивног материјала, штампање Земунских новина обликовано по партијама

 

Претходно обавештење