ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

28. мај 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Обавештење о закљученом уговору