Јавна набавка добара у отвореном поступку

22. јануар 2020.

Јавна набавка добара у отвореном поступку

Испорука грађевинског материјала по спроведеним конкурсима од стране повереника за избегла и интерно расељена лица у управи ГО Земун по правилима Комесеријата за избеглице РС, оквирни споразум

 

Претходно обавештење