JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “ЈАЧАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА КОД МЛАДИХ”

16. новембар 2023.

Градска општина Земун је са Министарством туризма и омладине потписала уговор о
реализацији пројекта “Јачање дигиталних вештина код младих”, са циљем да се унапреди
живот младих спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и развијањем
механизама који поспешују предузетништво и запосленост младих.

Пројекат се односи на стварање услова за квалитетно провођење слободног времена,
активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и
информисање, промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота, развијање
једног или више програма и успостављање одрживих и економичних сервиса за младе.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА БOДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ
ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ