ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

23. октобар 2014.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Избори за чланове националних савета националних мањина одржаће се у недељу,

26. октобра 2014. године, у периоду од 07,00 до 20,00 часова.

На територији градске општине Земун одређенa су 2 (два) бирачка места, и то:

– бирачко место бр. 01 – ОШ „Петар Кочић“, Земун, Првомајска 79;

– бирачко место бр. 02 – Саобраћајно-техничка школа, Земун, Цара Душана 262.

 

Контакт: Одељење за општу управу; Вера Гверо тел. 3778-532, моб. тел. 062 80 19 110, e-meil: vera.gvero@zemun.rs, Жељко Бајат, тел. 3778-532, 3778-400,  лок. 532, моб.тел. 062 80 19 077, e-meil: zeljko.bajat@zemun.rs  и Тања Попадић, тел. 3778-465, моб. тел. 062 80 19 120, e-meil: tanja.popadic@zemun.rs