ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ЗЕМУН

24. јануар 2017.

 
Представнице Градске општине Земун су 16. и 17. јануара, у немачком граду Гезелкирхену учествовале на стручном семинару посвећеном остваривању циљева одрживог развоја на локалном нивоу.
 
На семинару организованом у оквиру пилот фазе пројекта ”Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе” учествовало је 12 градова из Немачке и 12 градова из Србије и БиХ. Осим представника локалних самоуправа, на семинару су учествовали и повереници за Европску унију и партнерства градова. Семинар је организовала Сервисна служба за јединице локалне самоуправе једног света (SKEW) Агенције Ингејџмент Глобал (Engagement Global) која ради по налогу Савезног министарства за привредну сарадњу и развој Немачке.
 
Кроз размену знања и искустава, братске општине ће се у будућности, кроз паралелне пројектне активности, борити за остварење 17 циљева одрживог развоја.
 
Реализацијом пројекта ”Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе” из области искорењивања сиромаштва, Земун и побратимски град Офенбах на Мајни, у наредне две године, организоваће информативне и едукативне трибине, реализовати радионице за израду пројеката у области социјалне заштите, приредиће пратеће брошуре, а експертски тимови ће у размени искустава доприносити остваривању циљева одрживог развоја.
 
Представници Земуна, Бранкица Дурковић и Тања Кукобат су, заједно са представницима братске општине Офенбах на Мајни, учествовале на почетној радионици пилот фазе пројекта ”Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”, где су се упознале са методологијом усмеравања развоја на локалном нивоу ка циљевима одрживог развоја и пројектима који се реализују ради постизање задатих циљева.
 
Кроз едукацију, локалне самоуправе упућене су како да препознају циљеве одрживог развоја и поставе их као приоритет. Тим поводом, радиће се на умрежавању локалних самоуправа у оквиру стручних семинара и унапређења стратешког партнерства.
 
У палети циљева одрживог развоја Градска општина Земун нарочиту пажњу усмериће на
одрживи развој економије, привреде и технологије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и на заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима.
 
У плану је потписивање Меморандума о разумевању између Градске општине Земун и SKEW, Савезног министарства за привредну сарадњу и развој у оквиру пројекта ”Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”, којим се отвара простор и за нове пројекте.
 
Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин задовољавају друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено уклањају или знатно смањују утицаје који прете или штете животној средини и природним ресурсима. Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета.
 
Један од најважнијих циљева одрживог развоја јесте отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и других ризичних група.
 
Фотографија: Барбара Форман
 
NASLOVNA
 
Sustainable Development Goals Latinica