EKO КАНТЕ ПОДЕЉЕНЕ У НАСЕЉИМА ГРМОВАЦ И БАТАЈНИЦА

18. новембар 2020.

Становницима насеља Грмовац подељена је 561 плава и зелена кантa, док је у Батајници грађанима допремљено сто плавих канти.

 

Нове зелене (ПВЦ) канте, запремине 240 литара, служе за одлагање класичног комуналног отпада, док плаве канте служе за прикупљања рециклабилног отпада.

 

Током поделе канти, суграђани су обавештени о динамици пражњења и одвожења смећа.

 

Градска општина Земун у сарадњи са ЈКП ”Градска чистоћа” наставиће да кроз различите акције и активности унапреди одржавање комуналног реда и бригу о животној средини.