Д-1/16

29. децембар 2016.

Позив за подношење понуде за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – надзор Земунских школа