Споменици културе

27. фебруар 2015.

Стари Магистрат

За проширене послове Комунитетског магистрата, према плановима домаћег градитеља Јозефа Фелбера, од 1826. до 1832.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Стара Царинарница

На месту пређашње приземљуше исте намене 1781. године подигнута је на обали Дунава угаона једноспратница…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Остаци средњовековне тврђаве

Остаци некадашњих бедема најстарији су видни знаци далеке прошлости града. Извесно је да је истурени…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Ламартинов спомен-стуб

У средини простора између две цркве налази се камено обележје које је постављено 1933. год.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Кућа са сунчаним сатом

Репрезентативна једноспратница с угаоним еркером подигнута је 1823. године и припадала је грчкој породици Зико.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Кућа породице Марковић

Мада породица није инвеститор, кућа се приписује Марковићима. Угаона једноспратница саграђена је крајем  XVIII века,…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Кућа породице Карамата

Једна од малобројних градских кућа у најстаријем делу Земуна. Састоји се из три дела. Највећи…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Кућа Гине Вулка

Дугачка кућа с дворишним крилима, која имају аркаде и отворен трем, саграђена је крајем XVIII…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Контумац

На овом простору је почетком 18. века, за време владавине цара Карла VI (1711-1740) захваљујући…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА
27. фебруар 2015.

Ичкова кућа

Подигнута је 1793. год. са спратом који је формиран од високо мансардног крова и убраја…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА