ЧАС ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА О ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

18. мај 2018.

 
Градска општина Земун организовала је у сарадњи са Основном школом ”Лазар Саватић” час грађанског васпитања са циљем упознавања представника ђачког парламента школе са радом локалне самоуправе.
 
Час ученицима одржао је секретар Скупштине ГО Земун Марко Јанковић.
 
Ђаци су добили флајере са основним информацијама о Општини, а секретар Марко Јанковић их је упутио у систем функционисања локалне самоуправе, објаснио које су надлежности општине, начин избора функционера, састав скупштине, дужности одборника и упознао их са историјом Земуна и значајним датумима, које Општина прославља као што су: Празник општине – 5. новембар, дан када је српска војска у Првом светском рату ослободила Земун, Дан ослобођења у Другом светском рату – 22. октобар и Заветна слава Земуна – Крстовдан, која се обележава 27. септембра.
 
Затим су ученици у пратњи координатoра ђачког парламента Жарка Петровића обишли Канцеларију за младе Градске општине Земун, која се налази у новоотвореном простору у ул. Косовска бр. 9 и упознали се са начинима како да се укључе у њен рад.
 
Наставни предмет грађанско васпитање уведен је у основне и средње школе са претпоставком и очекивањем да образовање за демократско друштво може допринети демократизацији, толеранцији и промовисању вредности које воде ка интеркултуралном дијалогу и солидарности, развоју демократских ставова и одговорном и ангажованом животу деце и младих у савременом грађанском друштву.