БРИГА О ДЕЦИ И МЛАДИМА НА ПРВОМ МЕСТУ

10. децембар 2015.

 
Поводом реализације пројекта припремне наставе за ученике осмих разреда које спроводи Градска општина Земун, у скупштинској сали 10. децембра одржан је радни састанак са директорима земунских основних школа. Будући да је састанак делом био посвећен успостављању интерресорне сарадње институција у циљу заштите деце од насиља присуствовали су и представници Центра за социјални рад – Одељење Земун и Полицијске ипоставе Земун.
 
Припремни програм за ученике осмих разреда свих земунских школа ће се реализовати у појединим земунским основним школама према унапред утврђеном плану. Групе ће бити састављене на основу броја пријављене деце која имају попуњене обрасце о сагласности родитеља.
 
Пружајући подршку реализацији пројекта председник Градске општине Земун Дејан Матић је истакао да општина Земун као одговорна локална самоуправа, по први пут наредне године, организује припремни програм из српског језика и математике за ученике осмих разреда којима предстоји полагање мале матуре.
 
”У овој години Општина Земун издвојила је знатна средства за уређење и одржавање школа. Сходно потребама и захтевима које су доставиле земунске школе, планирали смо већа средства у буџету, како би све школе имале подједнаке услове за рад и боравак деце. Поред средстава које општина издваја за текуће и инвестиционо одржавање школа, Општина сваке године награђује најбоље ученике, добитнике Вукових награда, као и децу која су освајала медаље на међународним и републичким такмичењима”, рекао је председник Матић.
 
У циљу боље размене информација у вези са бригом о деци и младима руководилац Центра за социјални рад – Одељење Земун Нада Штављанин позвала је присутне да подрже интерресорну сарадњу како би заједно сагледали шта је до сада урађено и које су то идеје за даље активности институција и организација које се баве образовањем и заштитом деце и младих.
 
Учесници радног састанка су се сагласили да је потребно чешће организовање оваквих скупова, како би се постигли ефекти у заштити деце од насиља.
 
NASLOVNA DIREKTORI ŠKOLA NA SASTANKU
 
FOTO1 DIREKTORI ŠKOLA NA SASTANKU
 
FOTO2 DIREKTORI ŠKOLA NA SASTANKU