БЕСПЛАТАН КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

08. децембар 2016.

 
Канцеларија за младе Градске општине Земун, у складу са Локалним акционим планом за младе, а све у циљу побољшања неформалног образовања, организује бесплатан курс енглеског језика (А1 и А2 ниво).
 
Будући да су сва места за похађање курса попуњена Канцеларија за младе обавештава заинтересоване да не шаљу своје пријаве
 
ФОТО КУРСЈЕЗИКА