BAS ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

21. јул 2011.

Business Advisory Service (BAS) је програм чији је циљ пружање подршке развоју и конкурентности малих и средњих предузећа путем финансијске помоћи, која ће се користити за добијање пословних савета и консалтинг услуга од стране најбољих домаћих консултантских фирми. BAS програм се администрира преко Европске банке за обнову и развој (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) у Лондону.

 

BAS Програм Србија нуди грант од 25% до 75% нето трошкова по појединачном пројекту, у максималном износу до 10.000 €. Такође, подразумева сарадњу и помоћ при избору одговарајућих домаћих консултаната у решавању специфичних пословних проблема и извршењу конкретних консултантских задатака.

 

BAS  програм  подржава реализацију пројеката истраживања тржишта, избор и процену при куповини опреме, побољшање организационе структуре и структуре менаџмента, припрему бизнис плана, развој и побољшање финансијског, књиговодственог, као и система контроле, развој и усавршавање менаџмент информационог система (MIS), припреме и сертификације за системе квалитета менаџмента (ISO, HACCP, итд.)

Потребну документацију и додатне информације потражите на сајту

www.bas-serbia.org