ППБОП-Д-4/15 Партија 7

27. новембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда, Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – набавка стручне литературе – Партија 7, ППБОП-Д-4/15
Конкурснa документацијa за јавну набавку – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе – Партија 7, ППБОП-Д-4/15

Позив за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору