ОП-Д-12/15

15. октобар 2015.

Позив за подношење понудa за јавну набавку – отворен поступак – набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-12/15.
Конкурснa документацијa за јавну набавку – отворен поступак – набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-12/15.
Позив за подношење понуда

Појашњења 1 и измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-партија 1
Обавештење о закљученом уговору-партија 2