МВ-Р-26/15

22. септембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности –
радови – рушење бесправно саграђених објеката на територији ГО Земун, број МВ-Р-26/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности –
радови – рушење бесправно саграђених објеката на територији ГО Земун, број МВ-Р-26/15

Позив за подношење понуде
КД
Појашњење 1 и измена 1
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору