МВ-У-23/15

13. јул 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуга –
услуга информисања јавности – Call centar, број ЈН МВ-У-23/15
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности – услуга –
услуга информисања јавности – Call centar, број ЈН МВ-У-23/15

Позив за подношење понуде
КД
Обавештење о закљученом уговору