21. април 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – јавнa набавкa добара – набавка часописа Светосавско звонце, број јавне набавке ППБОП-Д-1/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за за јавну набавку добара – набавка часописа Светосавско звонце – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, број јавне набавке ППБОП-Д-1/15.

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору