ЈН МВ-У-8/15

15. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуга –
Штампање Земунских новина , ЈН МВ-У-8/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – мале вредности – услуге –
Штампање Земунских новина , ЈН МВ-У-8/15

Позив за подношење понуда

КД

Обавештење о закљученом уговору