23.12.2013.

23. децембар 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ОГРЕВУ И НОВЦУ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда