ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013./2014.ГОДИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

13. март 2014.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013./2014. ГОДИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Oбавештење о закљученом уговору