Препис решења о обављању делатности на територији ГО Земун, закључно са 01.01.2006. године