ЈП ”ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН” ОДРЖАВАЋЕ И ПАРКИНГЕ

04. октобар 2023.

 

Одборници Скупштине Градске општине Земун су на 25. седници одржаној 3. октобра усвојили Решење којим дају сагласност Јавном предузећу ”Пословни центар Земун” за управљање, коришћење и одржавање паркинга на територији Градске општине Земун на којима наведену комуналну делатност не обавља ЈКП ”Паркинг сервис”.

 

У складу са реалном потребом да се одређени простори на територији Градске општине Земун, који се користе за паркирање уреде, одржавају и организовано користе, општинско јавно предузеће ће у складу са законом регистровати и делатност за уређење, одржавање и наплату паркинга.

 

Иницијатива је потекла од Градске општине Земун као оснивача ЈП ”Пословни центар Земун”, а биће реализована уз сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈКП ”Паркинг сервис”.

 

ЈП ”Пословни центар Земун” располаже кадровским и техничким капацитетима за управљање, коришћење и одржавање паркинга на територији Градске општине Земун на  којима наведену комуналну делатност не обавља ЈКП ”Паркинг сервис”.

 

Једна од локација коју ће ЈП Пословни центар Земун” узети у надлежност налази се са обе стране улице Јована Бранковића у насељу Шангај, а друга око железничке станице ”Батајница”, на делу катастарске парцеле 5646/1 КО Батајница.