ЈЕДНАКОСТ У ЗДРАВЉУ – ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ

07. април 2023.

Светски дан здрављa обележава се широм света 7. април сваке године под покровитељством Светске здравствене организације.

 

Светска здравствена организација (СЗО) ове године обележава 75 година рада на унапређењу јавног здравља. Слоган обележавања Светског дана здравља је поново ”Здравље за све”, у знак подсећања на оно због чега је ова организација и основана – да ради на промоцији и очувању здравља широм света, да се стара о онима чије је здравље посебно угрожено, како би сви и свуда могли да достигну највиши ниво здравља и благостања.

 

Квалитетна, доступна и приступачна примарна здравствена заштита је најделотворнији и најисплативији начин да се здравствене услуге приближе људима. При томе, она мора да досегне и ангажује и оне са највећим, а често непрепознатим потребама, у свим старосним категоријама. Због тога је важно да примарна здравствена заштита уважава принципе правичности, родне сензитивности и заснованости на правима, у свакодневним активностима пружања здравствених услуга и кроз специфичне програме, намењене посебно осетљивим групама.

 

 

Примарна здравствена заштита на територији општине Земун покривена је у оквиру мреже пунктова Дома здравља, који су смештени на седам локација, два у централној зони и по један у насељима Нова Галеника, Земун Поље, Батајница, Угриновци и Бусије.

 

 

Градска општина Земун својим ангажовањем и сарадњом са Домом здравља Земун, те активностима локалног Савета за здравство, социјалну и дечију заштиту кроз едукативне радионице и промоције здравих стилова живота подстиче грађане да се одговорно односе према свом здрављу.

 

 

Општина посебно улаже напоре да се капацитети Дом здравља Земун проширују. Изградњом нове Здравствене станице у Батајници биће употпуњена и унапређена примарна здравствена заштита, као важног фактора у очувању здравља становништва.