ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР САОБРАЋАЈНИЦЕ ШИРОКИ ПУТ

27. децембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда огласио је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут на територији Градске општине Земун од 27. децембра 2021. до 31. јануара 2022. године.

У назначеном периоду у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта број 43-45 (сала у сутерену) сваког радног дана од 9-18 часова може се погледати планска документација, а информације о предложеним решењима заинтересовани могу добити од представника обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова. Своје примедбе на планирана решења грађани могу у писаном облику предати на писарници у Улици Краљице Марије број 1 до 31. јануара 2022. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда заказана је 17. фебруара 2022. године у 13 часова и одржаће се у згради Градске управе Београда у Улици Краљице Марије број 1 у сали на 20. спрату. Свако физичко и правно лице које поднело писане примедбе у вези са Нацртом плана , моћи ће и усмено да их образложи пред Комисијом.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1790662-javni-uvid-u-nacrt-pdr-saobracajnice-siroki-put-gradska-opstina-zemun/