ЈАВНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЗЕМУН

31. мај 2022.

Градска општина Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање у трајању од четири месеца реализује Јавни рад ”Ажурирање базе података особа са инвалидитетом и осталих осетљивих социјалних категорија”.

 

За потребе Јавног рада ангажоване су три жене са инвалидитетом, са циљем оснаживања њихових радних компетенција, социјалне инклузије, побољшања психосоцијалног статуса и финансијског оснаживања.

 

Помагањем лицима са инвалидитетом унапређује се њихов положај у породици и друштву, и поправља социјални статус породице.

 

Ажурирањем базе података удружења особа са инвалидитетом, као и особа из осетљивих социјалних категорија, подстиче се њихова комуникација, информисање и укључивање у актуелне пројекте.

 

Три незапослене особе са инвалидитетом, са различитим степеном образовања су у могућности да активно учествују у раду општинске администрације, упознају се са поступцима и процедурама, радном етиком и стекну значајно искуство за евентуално будуће радно ангажовање.

 

Реализацијом јавних радова унапређују се капацитети ГО Земун да планира активности и пројекте за унапређење положаја особа са инвалидитетом, а кључни циљ је умрежавање удружења грађана из осетљивих социјалних категорија и њихово повезивање и подстицање да комуницирају, сарађују и узајамно се помажу.