ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

11. септембар 2020.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

            Јавна признања Градске општине Земун су:

1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ

                ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

2. ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ   

    ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

3. ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

1. Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин   

Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на    територији Градске општине Земун за посебне заслуге у развоју Градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

2. Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна  

додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју Градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

3. Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним   

    општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области    

    привредне, културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге  

    помоћи Градској општини Земун.

 4. Право предлагања за доделу Јавних признања имају сва правна и физичка лица са    

     подручја Градске општине Земун.

 5. Предлог за доделу Јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити   

     образложен и документован.

 6. Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за  

     додељивање Jавних признања Градске општине Земун биће објављен у дневном листу       „Политика“ и на званичном порталу Градске општине Земун.

 7. Предлози за доделу Јавних признања достављају се Комисији за доделу признања   

     Градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија  бр. 107/III, најкасније у   

     року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива са Обавештењем, односно од

     12. септембра 2020. године.

 8. За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон:  011/377 84 84.