ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ

11. јануар 2022.

Секретаријат за спорт и омладину Градске управе града Београда расписао је јавни позив за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора који ће се суфинансирати и реализовати у 2022. години.

 

Удружења младих и за младе, њихови савези, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица регистрована на територији Београда имаће предност са предлозима пројеката у које су укључени млади од 15 до 19 година. У обзир долазе предлози пројеката који се односе на рад са младим талентима и младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица у области науке, уметности и културе, али и активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота, правилног коришћења слободног времена, неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе против вршњачког насиља и насиља у породици, обуке традиционалним вештинама старих заната и слично.

Предлози пројеката треба да буду бесплатни за кориснике и да се месечно одржавају у најкраћем обиму од осам радних сати.

 

Предлагачи морају учествовати са 10 одсто средстава из сопствених  или неког другог извора у укупном износу пројекта.

 

Рок за подношење предлога је 24. јануар, а више детаља о позиву на линку:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1791031-poziv-za-dostavljanje-predloga-projekata-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora-u-gradu-beogradu-koji-ce-se-sufinansirati-i-realizovati-u-2022-godini/