ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

04. март 2022.

Секретаријат за спорт Градске управе града Београда расписао је Јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта у Београду од 1. јуна до 31. августа 2022. године.

Позив се односи на организацију спортских кампова, заштиту здравља спортиста и одговарајућег образовања, укључујући и знања о антидопингу, као и спречавању негативних појава у спорту.

Позив се односи на Спортски савез Београда и његове чланове, градске гранске спортске савезе, струковна спортска удружења, организације, клубове и друштва.

Позив је отворен до 18. марта, а ближи критеријуми и неопходна документација дати су на линку

Линк