ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

21. јануар 2022.

Секретаријат за културу Градске управе града Београда расписао је јавни конкурс за прикупљање предлога за финансирање или суфинансирање из буџета Града пројеката у култури, као и уметничких, стручних и научних истраживања у овој области, чија је реализација планирана у 2022. години.

Конкурс се односи на књижевност, музику, ликовне, позиришне уметности, уметничку игру, филм, аудио-визуелно стваралаштво и манифестације, дигиталну и мултимедијалну креацију и остала извођења културних програма и културних садржаја, као и откривае, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање културним наслеђем, научноистраживачке и едукативне делатности, библиотечко-информационе и менаџмент у култури.

Право учешћа имају уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци и установе, осим оних чији је оснивач Град Београд.

Рок за пријављивање је 21. фебруар 2022. године.

Више детаља дато је на линку

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1791291-javni-konkurs-za-prikupljanje-predloga-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-2022godini/