ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ НОВОГ ЗАКОНА

09. новембар 2011.

Представници Градске општине Земун Предраг Прокопљевић из Канцеларије за локални економски развој и Предраг Ђурђев из Канцеларије за развојне пројекте присуствовали су 4. новембра 2011. године у Привредној комори Београда Јавној расправи о Предлогу закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. Јавну расправу су организовали Центар за јавно-приватно партнерство Привредне коморе Београда и Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) , а у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО“, коју спроводи ова организација уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу СДЦ.

У првом делу сесије, професор др Саша Марењак, експерт ППП Центра из Загреба одржао је краће предавање са видео презентацијом о искуствима примене јавно-приватног партнерства у Великој Британији и Хрватској. У току јавне расправе речено је да ће Закон о јавно-приватном партнерству ускоро бити усвојен, што ће омогућити већу реализацију пројеката који до сада нису могли да буду спроведени у Србији. Закон би требао да омогући остварење принципа економске ефикасности којом се одређује да ли је неки пројекат спроводив од стране државе и јавног сектора. У плану је и формирање комисије за јавно-приватно партнерство као стручног међуресорног тела које ће одређивати економску ефикасност пројекта.

Будући да је још увек рано за оцене овакве врсте, остало је недоречено колика би улагања кроз овај вид партнерства могла да буду од стране приватног сектора као и колике би уштеде држава могла да има.

 

Picture 003_0