ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВРТИЋА ”ЧАРОЛИЈА”

15. новембар 2021.

Градска управа Града Београда огласила је јавну презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу и надоградњу објекта ПУ ”Др Сима Милошевић”, Улица капетана Радича Петровића 26, Земун.

Јавна презентација обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  22. до 30. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 30. новембра 2021. године.