ЦЕРТИФИКАЦИЈА НАЦИОНАЛНО ОДГОВОРНИХ КОМПАНИЈА

31. октобар 2011.

Координатор Канцеларије за развојне пројекте Градске општине Земун Предраг Ђурђев присуствовао је 21. октобра 2011 године презентацији националног пројекта „Цертификација корпоративно одговорних компанија“, коју је организовала Национална алијанса за локални економски развој у галерији Радио телевизије Србије. Пројекат се спроводи уз подршку Института за одрживе заједнице (ИСЦ) у оквиру програма Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва Србије који финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД). Појам друштвено одговорног пословања се и у свету, а посебно код нас  погрешно тумачи и интерпретира као корпоративно давање, филантропија, а чак се и врло често меша са спонзорствима, заједничка је оцена представника општинских управа, удружења послодаваца, домаћих и страних привредника који су присуствовали овом скупу. Често се не разуме да овај концепт значи усвајање принципа одговорности, етичности и одрживости свега онога што једна фирма ради, кроз односе према заједници и запосленима, кроз понашање на тржишту, однос према купцима, потрошачима, добављачима, кроз третман природних ресурса и животне средине.

Програм цертификације друштвено одговорних компанија обухватиће јасне параметре, индикаторе и мерљиве циљеве и резултате, које једна компанија треба да испуњава да би могла да се окарактерише као компанија која је принципе друштвено одговорног пословања интегрисала у своје пословање. Све ово је само један од разлога због којих се НАЛЕД одлучио да покрене пројекат „Цертификација корпоративно одговорних компанија“.

 

409_slika12