УСПЕШНО ЗАВРШЕНА СТРУЧНА ПРАКСА

04. март 2014.

Градска општина Земун је у периоду од 01. јуна 2013. године до 28. фебруара 2014. године омогућила да три незапослена лица стекну прва радна искуства у оквиру програма ”Стручна пракса у 2013. години”, који је расписала Национална служба за запошљавање. У  оквиру спровођења активне политике запошљавања градска општина Земун je почетком априла 2013. године конкурисала на јавни позив за реализацију овог програма.

У складу са степеном стручне спреме ангажована лица су радила на пословима радних књижица, у кадровској служби, као и у Канцеларији за локални економски развој.

Национална служба за запошљавање је обезбедила месечну надокнаду за референтске послове у износу од 12.000 динара у трајању од шест месеци, док је лице са вишом стручном спремом током девет месеци примало 16.000 динара и високом стручном спремом у трајању од годину дана – 20.000 динара.

После закључења конкурса, одобрено је финансирање овог програма, а затим је и потписан Уговор између градске општине Земун и Националне службе за запошљавање о спровођењу стручне праксе. Током стручне праксе њихово напредовање пратила је Канцеларија за локални економски развој и Канцеларија за развој градске општине Земун.

 

PRAKTIKANTI