УСВОЈЕН ЛЕАП OПШТИНЕ ЗЕМУН

11. април 2011.

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) градске општине Земун 2011-2016. године донет је 5. априла 2011. године већином гласова одборника Скупштине градске општине Земун.

„Ово је још један стратешки документ који је веома значајан за нашу општину. Усвајањем ЛЕАП општине Земун отварају нам се могућности да од међународних фондова добијамо средства, а поред тога запазили смо одређене еколошке проблеме и дали предлоге како они могу да се реше. Акциони план није мртво слово на папиру. Уколико сматрате да је потребно можете дати свој предлог, примедбу или сугестију“, рекао је председник Тима за израду Локалног еколошког акционог плана Земуна (ЛЕАП) Југослав Петковић обраћајући се одборницима.

Овај документ обезбеђује планирање и управљање заштитом животне средине у локалној заједници и обухвата следеће специфичне циљеве: управљање отпадом, квалитет ваздуха, буку, комуналне и атмосферске отпадне воде, земљиште, природне ресурсе и зелене површине, информисање и укључивање јавности.

У изради Локалног еколошког плана општине Земун учествовало је више од 1000 актера, представника институција, локалне самоуправе, привреде, невладиних организација и грађана.