УСВОЈЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВАЖНА ЗА ЗЕМУН

30. август 2021.

На седници Скупштине Града Београда 30. августа усвојен је План детаљне регулације Првомајске улице. На тај начин овај део Земуна добија нову саобраћајну инфраструктуру.

У перспективи реконструкцијом саобраћајница Пазовачки пут – Првомајска – Улица Теодора Херцла повезаће се потез Тошин Бунар са саобраћајницом Т6 и насељем Алтина чиме ће се знатно смањити проток возила у улицама Цара Душана и Главној, односно растеретити Старо језгро Земуна од транзитног саобраћаја.