УПРАВНИЦИ ЗГРАДА ОБЕЗБЕДИЛИ СРЕДСТВА ЗА РЕНОВИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

30. март 2022.

Управници стамбених заједница који су испунили све услове Јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. години потписали су уговоре у скупштинској сали ГО Земун чиме су обезбеђена потребна средства за реновирање 77 стамбених објеката у Земуну.

Овим је Градска општина Земун преузела обавезу да суфинансира највише до 90 одсто од укупне цене радова приликом замене олука, улазних врата, интерфона, подних облога, поштанских сандучића, расвете, молерско-фарбарских радова, набавке противпожарних апарата, увођења видео надзора и других радова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.

Све стамбене заједнице које ће добити потребна средства из буџета ГО Земун, а која неће бити виша од 240 хиљаде динара са ПДВ-ом по једном пројекту испуниле су строге услове конкурса, а то су: да су пројектом са којим конкуришу обухваћене активности дефинисане конкурсом, да се пројектовани радови изводе у складу са Законом о планирању и изградњи, да је учесник конкурса обезбедио средства потребна за учешће на конкурсу у износу од најмање десет одсто процењене вредности пројекта са ПДВ-ом, да је учесник конкурса сагласан да финансира евентуалне додатне трошкове и да активности за које се траже средства по овом конкурсу нису финансирана од стране другог буџетског корисника.

Потписнике уговора поздравио је председник Скупштине Градске општине Земун Мирослав Гајић, који је том приликом одговорио на питања која су постављали управници стамбених заједница и пружио објашњења за све потребне процедуре током реализације пројекта.