ТЕСТИРАЊЕ И УПИС БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

28. јануар 2022.

 

Подношење захтева изабраној школи за упис деце у први разред почиње 1. фебруара. Постоји и могућност уписа деце са подручја друге школе, на захтев родитеља у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис.

За пријаву детета на увид се подноси важећа лична карта, са адресом родитеља или старатеља, као и решење о старатељству за децу под старатељством.

Такође, на порталу еУправа   доступна је  нова услуга –  електронски упис (еУпис) за заказивање тестирања и упис будућих ђака првака. Овим је поједностављен начин заказивања термина у основној школи за упис и тестирање детета.

На порталу еУправе доступан је и именик са контактима свих основних школа, као и контакт центар Министарства просвете, науке и технолошког развоја.