СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА НА ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ

24. јул 2014.

24.07.2014

 

Завод за ДДД ”ВИСАН” у договору са ЈВП ”Београдводе” спроводи акцију сузбијања коровске флоре, као личну донацију, на обалоутврди Дунава и Земунског кеја у циљу његове заштите и одржавања естетског изгледа.

Ова акција спроводи се у оквиру Програма очувања и уређења обалоутврда Саве и Дунава, који заједнички реализују Завод за ДДД ”ВИСАН” и ЈВП ”Београдводе”.

Поступак и препарати који се користе у зузбијању корова безопасни су по живот и здравље грађана и живог света у води Дунава.