СТРУЧНИ МОБЛИНИ ТИМ ОШ ”СИРОГОЈНО”

25. септембар 2014.

У ОШ ”Сава Јовановић Сирогојно” 25. септембра 2014. године одржана је трибина о подршци деци и породици коју четврту годину пружа Стручни мобилни тим ове школе.  Осим домаћина, присуствовали су и стручни сарадници ПУ ”Др Симо Милошевић”, као и 15 партнерских  основних школа из Земуна, Батајнице, Сурчина, Јакова, Добановаца и Бечмена.

Стручни мобилни тим је значајно помогао инклузивни систем образовања у наведеним установама и приказао је колегама услуге подршке које пружају дефектолози свих профила у дијагностификовању, проценама потреба школа и претшколске установе, уз услов да је за сваког ученика већ поднет захтев Општинској интерресорној комисији. Стручну подршку добило је више десетина малишана.

Изузетну сарадњу са Тимом подржала је директорка ПУ ”Др Симо Милошевић”.

Иако се у ”Сирогојну” очекивало да ће рад стручних тимова школе подржати друштвено окружење, директор Салим Горанац  подржава своје стручне сараднике у намери да квалитативно унапреде услуге и подршком породици.

”Право је задовољство видети да је рад са децом дао видљиве резултате, а ми се надамо да ће и велики рад нагажованих у Стручном мобилном тиму и Тиму за подршку породици у неко боље време бити вреднован и награђен”, каже Горанац.

 

IMG_9496

 

IMG_9495