СТОП НАСИЉУ У ШКОЛАМА

13. децембар 2022.

 

 

У оквиру међународног пројекта чији je координатор Педагошки факултет Универзитета у Љубљани под називом ”Препознавање знакова и превенција злостављања деце”, а у сарадњи са партнерима Европском агенцијом за форензику из Београда, Основном школом ”Светозар Милетић” из Земуна, организацијом ”Храбри телефон” из Загреба и вртићем из Дрниша ове године реализовани су семинари за просветне раднике и васпитаче, а у којима су учествовали и директори и стручни сарадници земунских основних школа, како би лакше препознавали знакове насиља и злостављања код деце у најранијем узрасту.

 

 

Обуку под називом ”Усуди се да видиш” је прошла трећина колектива школе ”Светозар Милетић” и стекла значајна и квалификована знања у вези ове деликатне теме. Поред унапређивања личних компетенција које су просветни радници стицали кроз обуку највећу корист имају ученици, јер им се сада пружа брза и адекватна помоћ, уколико се укаже потреба за тим. Раним уочавањем проблема и деловањем умањују се потенцијалне трауматске последице у даљем развоју детета.

 

 

Такође, анкетирани су учитељи, наставници, васпитачи и директори школа, а резултати указују на чињеницу да, без обзира на степен оспособљености васпитача и наставника, додатна едукација је неопходна, јер су се стекла искуства и знања примењива у пракси. Посебно је акцентовано сајбер насиље као нешто што је у порасту, лако уочљиво, али врло деликатно и манипулативно.  

 

 

У перспективи ће кроз локални Савет за безбедност Градске општине Земун, а у сарадњи са школама и релевантним институцијама, кроз промоцију брошуре која је у изради јавност бити више упозната са препознавањем и реаговањем на насиље.