СТАТУС ПРИРОДНОГ РЕЗЕРВАТА ЗА ФОРЛАНД ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДУНАВА

08. јул 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда је Предлог акта о проглашењу заштићеног подручја и студије заштите ”Форланд леве обале Дунава код Београда” изнео на увид и јавну расправу од 10. јуна. Рок до којег заинтересована лица могу Секретаријату доставити мишљења, примедбе и предлоге истиче у суботу 10. јула, а Јавна расправа је заказана за уторак, 13. јули од 10 часова у Карађорђевој 71 (1. спрат, канцеларија 16) у Градском секретаријату за заштиту животне средине.

 

Форланд леве обале Дунава код Београда – подручје предложено за заштиту обухвата око 1.858 хектара земљишта између насипа и реке на подручјима градских општина Земун и Палилула. Овај део дунавске обале, по мишљењу стручњака из Завода за заштиту природе представља оазу нетакнуте природе и може бити атратктивна туристичка рута за све оне који желе да упознају природне лепоте српске престонице. Осим тога, проглашењем заштићеног подручја и два режима заштите, чувају се и ретке врсте животињског и биљног света.  Оваквим решењем се излази у сусрет и бројним еколошким удружењима, која су успешно спречиле планирану изградњу Луке Београд на овом потезу.

 

На простору између насеља Врбовско, Ковилово, Црвенка, Борча и Крњача с једне стране и реке Дунав са земунске стране гнезди се више од сто врста птица, међу којима су и заштићене угрожене врсте попут орла белорепана, црне роде, патке њорке, малог корморана, прдавца, букавца и других, а изузетно је важно и због тога што својим каналима и ”дунавцима” брани престоницу у случају великих вода. Ови простори се налазе у зони подручја од међународног значаја за птице, IBA, а станишта су и репродуктивни центри за водоземце и гмизавце и мрестилишта више врста речних риба (канал Галијаш). Прекривени су галеријским шумама врба, топола и плантажама канадских топола – и ГУП-ом Београда до 2021. године предвиђени за зелене површине.

 

Предлогом акта о проглашењу заштићеног подручја и студије заштите ”Форланд леве обале Дунава код Београда”, која ће се после Јавне расправе припремати за изјашњавање одборника Скупштине града Београда предвиђено је да се на овом простору успоставе други и трећи режим заштите. Под други степен заштите требало би да се стави површина која захвата близу 522 хектара на локалитетима Кубица, Црвенка и Кожара, а под трећи значајно пространија, од око 1.335 хектара, где би била забрањена било какве активности које би угрозиле или измениле својства или обележја форланда.

 

Форланд леве обале Дунава којем у значајном делу припада део  земунског атара и разуђена обала Великог ратног острва, овом врстом заштите постао би трећа локација на подручју града Београда са најстрожим режимом природног резервата. Пре осам година, 2013, под заштиту је стављен Земунски лесни профил, а пре девет, 2014 – е други значајан лесни профил – Капела у Батајници, од посебне важности за геотуризам.