Стара Царинарница

27. фебруар 2015.

На месту пређашње приземљуше исте намене 1781. године подигнута је на обали Дунава угаона једноспратница обликована у стилу класицизма с карактеристичним троугластим забатом (тимпаноном) изнад кровног венца у средини главне фасаде где је и лучно заобљен камени портал. Зграда је била једна од највећих у тада пограничном Земуну, уз њу су се налазили магазини Соларе. Данас се користи за становање, складиштење и угоститељство.

 

CARINARNICA-m