СТАРА ЦАРИНАРНИЦА – ДВА И ПО ВЕКА ЗЕМУНСКЕ ИСТОРИЈЕ

15. јул 2022.

Једно од најдревнијих здања у Земуну, Царинарница у Змај Јовиној улици број 26, изграђено пре 241 лета (1781. године), старина је са богатом и, упоредимо ли је са људском судбином, бурном историјом.

Под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда од 1965. године Царинарница је проглашена једним од 39 непокретних културних добара у Земуну, а и налази се у заштићеној амбијентално – просторној целини Старо језгро Земуна, која је под надлежношћу Републичког завода за заштиту споменика културе.

Изградњом Пристаништа на Дунаву Земун има амбиције да заузме једно од значајнијих места на туристичкој мапи Београда и Србије, а  први сусрет са вароши је управо стара Царинарница.

На самом углу Земунског кеја и Змај Јовине улице налази се на двотрактна зграда са барокним конструкционим сводовима приземља који воде у пространо двориште. Некада су ту били магацини срушене Солане или Соларе, Тридесетничарско- соларског уреда, на чијим је темељима никла нова зграда.

Царинарница је симетрично компонована и обликована у духу класицизма са карактеристичним троугластим забатом на средини главне фасаде и представљала је један од најзначајнијих објеката привредног и урбаног развоја Земуна. Сведочанство је значајног историјског положаја земунске вароши на граници двају царстава, Аустро-угарског и Османског.

Магацини за товаре који су пристизали лађама Дунавом, са канцеларијама за царинске службенике на спрату врвели су тих година и били средиште вароши, све до Другог светског рата, када се у Царинарницу смешта војска Вермахта.

На кратко је у том периоду немачке окупације Царинарница била претворена и у џамију, која је служила у њој привремено смештеним муслиманским избеглицама из ратом захваћених крајева.

Од краја октобра 1944. године, партизани Царинарницу претварају у затвор за окупаторе.

После Ослобођења, некадашње канцеларије постају станови за породице које су током Другог светског рата остале без имовине и насељене у Земуну. Данас се користи за становање, складиштење и угоститељство.