СРЕДСТВА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

30. мај 2011.

Министарство економије и регионалног развоја објавило је Jавни позив

за доделу бесповратних средстава у оквиру програма „Мере подршке малим и средњим предузећима за јачање иновативности“.Пријављивање се врши лично или препоручено поштом најближој регионалној

агенцији/центру уз тачно прописану документацију. Најближи регионални центар за Земун је  Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Београд д.о.о. – Београд; Топличин венац 11/4, Београд; тел: 011/2186-730; 011/2186-740; 011/2632-990; e-mail: office@mspbg.rs ; www.mspbg.rs

Конкурсна документација може се преузети на Интернет странама Министарства економије и регионалног развоја www.merr.gov.rs и Националне агенције за регионални развој на адресиwww.narr.gov.rs

Рок за подношење пријаве је 15.06.2011. године.

 

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MALA I SREDNJA PREDUZECA