СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

02. септембар 2022.

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

            Јавна признања Градске општине Земун су:

 

 1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ

                ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

 1. ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ

    ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

           

 1. ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

 1. Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин

Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на територији Градске општине Земун за посебне заслуге у развоју Градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

 

 1. Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна

додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју Градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

 

 1. Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним

    општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области    

    привредне, културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге  

    помоћи Градској општини Земун.

 

 1. Право предлагања за доделу Јавних признања имају сва правна и физичка лица са

     подручја Градске општине Земун.

 

 1. Предлог за доделу Јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити

     образложен и документован.

 

 1. Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за

     додељивање Jавних признања Градске општине Земун биће објављен у дневном листу         

    „Политика“ и на званичном порталу Градске општине Земун.

 

 1. Предлози за доделу Јавних признања достављају се Комисији за доделу признања

општине, на писарници Управе Градске општине Земун, 11080 Земун,

ул. Магистратски трг бр.1, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања                     

Јавног позива са Обавештењем, односно од 2. септембра 2022. године.

 

 1. За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон: 011/3778 582.