САНИРАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

29. јун 2022.

ЈКП ”Београдски водовод и канализација”, на иницијативу Општине изашло је на терен и обавило испирање канализационе мреже за одвод атмосферских падавина у улицама Десе Лежајић и Милана Узелца.

Невреме и обилне кише проузроковaле су запушење уличних одвода и задржавање воде на коловозима, претећи да угрозе и стамбене објекте.

Урађена је комплетна санација шахтова и на тај начин је одводна мрежа ревитализована.