САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА

24. март 2010.

24.03.2010

 

Представници Градске општине Земун су обишли локације угрожене поплавама у насељима Алтина, Бусије, Плави хоризонт, Земун поље и Батајница. У разговору са грађанима Ксенија Узуновић, члан Већа ГО Земун се уверила у неопходност предузимања систематских акција како би се на локацијама где је дошло до повлачења воде предузеле мере санације земљишта.

 

На одређеним местима треба урадити дренажу земљишта, насипање, као и третирање како би се спречила појава заразе, будући да је дошло до изливања фекалних канализација.

Општински штаб за одбрану од поплава је упутио апел Градском штабу, да у сарадњи са Градским заводом за Јавно здравље што хитније предузму мере хигијенске санације земљишта.

”Деловање у правцу заштите здравља људи и заштите животне средине је корак ка спречавању негативних ефеката који директно утичу на здравље становништва, те се морају предузети одређене санитарне мере”, рекла је Ксенија Узуновић, члан Већа ГО Земун.

Кризни штаб за одбрану од поплава свакодневно на терену утврђује новонастало стање, тамо где се вода повлачи предвиђене су мере  санације земљишта.